Deze website is wettelijk verplicht om u erop te attenderen dat deze website gebruik maakt van cookies.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.kvbo.nl.

Belangenvereniging Sien waaronder deze werkgroep behoort, verleent u hierbij toegang tot www.kvbo.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatiete gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 
De standpunten die verwoord worden in de ervaringsverhalen en artikelen op deze website zijn persoonlijk. Ze zijn geen weerspiegeling van de standpunten van de werkgroep.
Belangenvereniging Sien behoud zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Beperkte aansprakelijkheid

Belangenvereniging Sien spant zich in om de inhoud van www.kvbo.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Eventueel kopiëren, verspreiden en downloaden van informatie afkomstig van deze website geschiedt dus ook op eigen risico van de gebruiker. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van belangenvereniging Sien. 

Voor op www.kvbo.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan belangenvereniging Sien nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij belangenvereniging Sien mits anders staat vermeld. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van belangenvereniging Sien, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s